Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường thúc đẩy sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân, tạo sự đồng thuận cao đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, bằng những nội dung cụ thể, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước đây và nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sản xuất như: Xoay vòng vốn tiết kiệm hơn 48,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ cho hộ nghèo vay không lấy lãi trên 3,8 tỷ đồng; giúp nhau vần đổi trên 27.956 lượt ngày công lao động, tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp trên 49,077 tỷ đồng, hiến 20.000 m2 đất và hàng trăm ngàn mét khối đất, đá, vật tư các loại để tham gia làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, bê-tông kênh mương phục vụ tưới tiêu, sửa chữa trường học, khu vui chơi, giải trí tại địa phương.

Người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.op Mart Thanh Hà. Ảnh: V.M

Nhìn ở các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với thực hiện chương trình an sinh xã hội, có thể thấy đang tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong xã hội. Riêng đối với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đã được cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội quan tâm sâu sắc. Trong 5 năm qua, “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh đã tiếp nhận số tiền gần 56 tỷ đồng, đã trích 30,77 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 1.025 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ trên 5,2 tỷ đồng xây dựng 1.041 nhà theo các Quyết định 33/TTg, Quyết định 48/TTg của Chính phủ; hỗ trợ quà tết, học sinh nghèo hiếu học, khó khăn đột xuất trên 18,22 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, các tôn giáo… ủng hộ trên 60 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho hàng ngàn hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà, mua sắm phương tiện sản xuất, hỗ trợ học tập cho các cháu học sinh nghèo hiếu học… Các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội đã có nhiều hoạt động như giúp vốn không lấy lãi để phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng hàng trăm mái ấm tình thương tặng đoàn viên, hội viên nghèo.

Từ những hoạt động thiết thực và hiệu quả của Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đã góp phần làm giảm bình quân mỗi năm 2% tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh, đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 8,34% và hộ cận nghèo còn 9,17%. Đặc biệt, do là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc và nhiều tôn giáo, có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên hệ thống Mặt trận các cấp đã hết sức quan tâm đến việc phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín, già làng, trưởng họ tộc trong công tác tuyên truyền, vận động. Nhờ vậy, đồng bào các dân tộc, tôn giáo đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động nhất là trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và các hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương; góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong phương hướng nhiệm vụ những năm tới, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể phấn đấu có 100% khu dân cư triển khai thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” và 60% trong số đó có sáng kiến đề nghị thẩm định. Phấn đấu vận động quỹ "Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đạt trên 15 tỷ đồng/năm; trong đó Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động được 12 tỷ đồng/năm.