Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Nhơn Sơn

Ngày 23-5, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đối với xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2016.

Kể từ khi xây dựng xã đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Nhơn Sơn luôn quan tâm chỉ đạo các đoàn thể và nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay tình hình phát triển kinh tế, xã hội của xã có bước phát triển, bộ mặt NTM có nhiều đổi mới; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm. Tuy nhiên, theo Bộ tiêu chí quốc gia mới năm 2018, xã Nhơn Sơn duy trì và đạt 17/19 tiêu chí; 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 13 về hình thái tổ chức sản xuất. Do đó, để phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, địa phương tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội bền vững, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập hướng đến hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Nhơn Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Sơn trong xây dựng NTM thời gian qua với nhiều mô hình trở thành “điểm sáng” về phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở. Đồng chí yêu cầu địa phương phát huy thành tích là xã đi đầu trong xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2011-2015, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời nhận diện nguyên nhân để tìm ra biện pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí thấp. Đồng thời đẩy mạnh các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho người dân, cải thiện đời sống, tăng thu nhập; tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động, tạo khí thế thi đua xây dựng NTM, huy động sự đóng góp của nhân dân trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM một cách toàn diện.

* Buổi chiều cùng ngày, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với UBND xã Thành Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đối với xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2016.

Theo lãnh đạo địa phương báo cáo, năm 2015 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và cấp ủy, chính quyền và nhân dân quyết tâm xây dựng xã trở thành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến nay, 19/19 tiêu chí NTM được xã duy trì và nâng cao; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đi dần vào nề nếp; kinh tế có bước phát triển; các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,93% (giảm 0,48% so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người 41 triệu đồng/người/năm (tăng 32% so với năm 2015).

Trong giai đoạn 2018-2020, UBND xã Thành Hải đề ra nhiệm vụ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tranh thủ và huy động nguồn lực để xây dựng NTM kiểu mẫu, trong đó chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, mức sống của người dân, đồng thời đảy mạnh giảm nghèo nhanh và bền vững.