Hội Nông dân huyện Ninh Phước: Giải ngân vốn vay chăn nuôi bò vỗ béo

* Ngày 16-5, Hội Nông dân huyện Ninh Phước tổ chức giải ngân vốn vay chăn nuôi bò vỗ béo cho 10 hộ thuộc 2 thôn Mông Đức và Nhuận Đức (xã Phước Hữu) từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh.

Toàn cảnh buổi giải ngân.

Theo đó mỗi hộ được vay 30 triệu đồng, thời gian vay 24 tháng, lãi suất 0,7%/tháng, tổng số tiền vay 300 triệu đồng. Qua đó giúp cho nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.