Ninh Phước: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực đất đai năm 2019

Ngày 10-5, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Luật gia tỉnh phối hợp với UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực đất đai năm 2019 cho gần 50 đại biểu là cán bộ địa chính cấp huyện, xã và thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản như: Trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý về thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những điểm mới liên quan đến trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý để giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai và xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực đất đai. Ảnh: T.Mạnh

Riêng phần đối thoại các đại biểu đã nêu ra nhiều vướng mắc, khó khăn, bất cập chính sách đất đai ở địa phương; quyền chuyển nhượng đất giữa các cá nhân và hộ gia đình; giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai và thi hành, cưỡng chế các quyết định khiếu nại, tranh chấp về đất đai; lệ phí trong kê khai cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ruộng… Tất cả các ý kiến của đại biểu đã được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Luật gia tỉnh giải đáp cụ thể, qua đó giúp cho cán bộ và Nhân dân hiểu rõ các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương.