Ngành Ngân hàng nhiều tín hiệu lạc quan từ quý đầu năm

(NTO) Nhờ tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, trong quý I-2019, các chỉ số như huy động vốn, dư nợ cho vay của các ngân hàng (NH) trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định

Năm 2019, ngành NH tỉnh ta đề ra mục tiêu phấn đấu đưa tỷ lệ huy động vốn tăng tối thiểu 15%; đầu tư tín dụng tăng từ 18 - 20% với lãi suất hợp lý; cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng của ngành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, ngay từ đầu năm, Ngân hàng nhà nước- Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (NHNN tỉnh) đã phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp gắn với Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm và có thế mạnh của địa phương. Chỉ đạo các NH và tổ chức tín dụng (TCTD) xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách tiền tệ đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động NH. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu...

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Ninh Thuận. Ảnh: VM

Với sự nỗ lực của cả hệ thống, trong 3 tháng đầu năm, hoạt động của ngành NH tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Đến ngày 31-3-2019, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 13.800 tỷ đồng, tăng 2.259 tỷ đồng, tăng 19,57% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư đạt tỷ lệ cao nhất với 9.580 tỷ đồng, chiếm 69,42% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 1.242 tỷ đồng; tiền gửi thanh toán đạt 3.980 tỷ đồng, chiếm 28,84%, tăng 1.149 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá đạt 240 tỷ đồng, chiếm 1,74%, tăng 15 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Ngoài ra, thực hiện các giải pháp hoạt động tín dụng tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các TCTD trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng 374 hợp đồng tín dụng với số tiền trên 180 tỷ đồng; xem xét miễn, giảm lãi vay 224 hợp đồng tín dụng với số lãi được miễn giảm 15,68 tỷ đồng.

Ông Vũ Ngọc Niên, Phó Giám đốc NHNN tỉnh cho biết: Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng, trong quý I-2019, các NH còn chủ động điều hòa lượng tiền mặt đầy đủ cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá; đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn kho quỹ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các quy định về lãi suất huy động và cho vay. Cụ thể, đối với lãi suất huy động bằng VNĐ không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất ở mức từ 0,20-1,00%/năm; tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất từ 4,5-5,00%/năm; tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất từ 5,50-6,50%/năm; tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất từ 5,50-7,20%/năm. Riêng gửi bằng USD, lãi suất bằng 0%/năm và được áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức. Đối với lãi suất cho vay bằng VNĐ, các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm; lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức từ 7-9%/năm; cho vay trung, dài hạn ở mức 9,50-12,00%/năm và cho vay bằng USD (chủ yếu cho vay ngắn hạn) phổ biến ở mức 3,0-5,5%/năm.

Tăng vốn vay để phục vụ phát triển kinh tế

Trong quý I-2019, ngoài việc cho vay hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, các NH còn định hướng cho vay vào các chương trình, lĩnh vực ưu tiên và cơ chế chính sách của Chính phủ. Cụ thể, cho vay theo Nghị định 55/2017/NĐ-CP để phát triển nông nghiệp, nông thôn, đạt 8.680 tỷ đồng/42.830 lượt khách hàng còn dư nợ, tăng 1,17% so với cuối năm 2018. Cho vay xuất khẩu, dư nợ đạt 675 tỷ đồng, tăng 64 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dư nợ đạt 3.460 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng so với cuối năm trước. Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dư nợ đến cuối tháng 2-2019 đạt 77,369 tỷ đồng với 2 khách hàng là Công ty Thông Thuận và Công ty Mía đường Biên Hòa – Phan Rang với số lãi đã hỗ trợ 593 triệu đồng (nâng lũy kế doanh số cho vay từ đầu chương trình đến nay đạt 109,635 tỷ đồng, số lãi đã hỗ trợ 38,31 tỷ đồng). Riêng cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách theo các chương trình của NHCSXH, đến 28-2 đạt 2.015 tỷ đồng/98.272 khách hàng, tăng 18 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.

Ngân hàng CSXH Thuận Nam giải ngân cho người dân xã Cà Ná. Ảnh: Văn Nỷ

Việc cho vay đối với các chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng được chú trọng đúng mức. Đến thời điểm 28-2-2019 đã giải ngân cho 43 dự án với số tiền trên 404 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,1%/số tiền cam kết cho vay; doanh số thu nợ đạt hơn 10,9 tỷ đồng; dư nợ hiện còn 393,110 tỷ đồng. Chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN của các NHTM trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 1 đạt trên 22 tỷ đồng với 81 khách hàng còn dư nợ. Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đến thời điểm 28-2, NHCSXH tỉnh đã giải ngân 9,968 tỷ đồng cho 40 khách hàng vay, đạt 99,7 % kế hoạch. Về phát triển mạng lưới dịch vụ, hiện toàn tỉnh có 84 máy ATM và 326 đầu chấp nhận thanh toán thẻ POS, tăng 11 máy ATM và tăng 19 máy POS so với cuối năm 2018.

Theo NHNN tỉnh, lượng tiền mà các TCTD trên địa bàn đầu tư cho vay để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong quý I-2019 tăng khoảng 3.226 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tăng 17,80% so với cùng kỳ năm 2018; nâng tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 3-2019 đạt 21.350 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay các ngành: Nông nghiệp - thủy sản 5.320 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,92%, tăng 524 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng 3.650 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,10%, tăng 632 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ và hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng 12.380 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,99% trong tổng dư nợ, tăng 2.070 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong tổng dư nợ cho vay kể trên, nhóm NH thương mại nhà nước đạt 15.620 tỷ đồng, chiếm 73,16%, tăng 2.387 tỷ đồng so với cùng kỳ và tăng 362 tỷ đồng so với cuối năm 2018; nhóm NH thương mại cổ phần đạt 3.555 tỷ đồng, chiếm 16,65%, tăng 612 tỷ đồng so với cùng kỳ; NHCSXH 2.060 tỷ đồng, chiếm 9,65%, tăng 209 tỷ đồng so với cùng kỳ; các Quỹ tín dụng nhân dân 115 tỷ đồng, chiếm 0,54%, tăng 18 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả trên không chỉ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận được vốn tín dụng để đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.