Bác Ái Sỹ số học sinh ra lớp đạt 99,3%

Ông Đặng Ngọc Hải, Phó phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái cho biết, đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 6.817/6.861 học sinh ra lớp, đạt tỷ lệ 99,3%.

Nhằm khẩn trương khắc phục tình trạng học sinh bỏ học và nghỉ học cách nhật, huyện Bác Ái đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các trường cũng đã triển khai kế hoạch ôn tập, phụ đạo cho học sinh yếu kém, học sinh nghỉ học cách nhật mới được vận động ra lớp; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt phong phú, bổ ích để thu hút các em đến trường.

Theo số liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái, hiện vẫn còn 110 học sinh nghỉ học cách nhật và 44 học sinh bỏ học. Trong số học sinh bỏ học có 33 em đi làm ăn xa, 7 học sinh đi làm trong tỉnh và 4 học sinh ở nhà phụ giúp gia đình.