UBND tỉnh họp rà soát tiến độ tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019

(NTO) Ngày 20-3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Thường trực Ban tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức (BTC) lễ hội chủ trì cuộc họp.

Tính đến nay, các thành viên BTC và các tiểu ban đều gấp rút đẩy nhanh tiến độ công việc theo Kế hoạch số 816/KH-UBND của UBND tỉnh; đối với kế hoạch chi tiết của các tiểu ban và kế hoạch chi tiết 12 hoạt động cũng được các thành viên BTC tập trung triển khai theo đúng thời gian UBND tỉnh giao. BTC cũng đã cung cấp thông tin về lễ hội, thông cáo báo chí cho các cơ quan báo chí; quảng bá, tuyên truyền trên các cổng thông tin điện tử của tỉnh, sở, ngành và địa phương; liên kết tổ chức quảng bá trên cổng thông tin điện tử các tỉnh và các trang mạng xã hội. BTC cũng đã vận động các doanh nghiệp tài trợ quảng bá lễ hội, hoàn thiện danh sách đại biểu khách mời… Tại cuộc họp, BTC đề nghị bổ sung hoạt động biểu diễn thả diều tại Công viên Biển Bình Sơn vào hoạt động chính của lễ hội.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên BTC đã phát biểu, tập trung vào các nội dung: Việc tổ chức giấy mời, khách mời; công tác lễ tân, phục vụ đại biểu, khách mời; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm; công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá; việc xã hội hóa nguồn kinh phí trong tổ chức lễ hội... Đặc biệt là sự phối hợp trong tổ chức các hoạt động phần lễ và phần hội của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố và địa phương nơi diễn ra các hoạt động của lễ hội.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các ý kiến, đề xuất của các thành viên BTC Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận-năm 2019. Trong đó yêu cầu các thành viên trong BTC quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động tại lễ hội; đặc biệt là các đơn vị như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, ngành Điện lực, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh... xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động phần lễ và phần hội; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường tại lễ hội... Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận-năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương... đảm bảo Lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, ấn tượng. Các nội dung hoạt động phải tôn vinh được các loại nho ăn trái, nho làm rượu, các sản phẩm từ nho và các đặc sản đặc thù Ninh Thuận; kết hợp hài hòa giữa phát triển thế mạnh về cây nho, biển Ninh Thuận với phát triển du lịch, kinh tế-xã hội của địa phương.