Đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

(NTO) Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, nhất là giai đoạn 2016-2018, lộ trình BHYT toàn dân đang được đẩy nhanh, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thực hiện Luật BHYT và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHYT; đơn vị đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để ký kết quy chế phối hợp, chương trình hành động để triển khai tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về BHYT trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và vận động người dân tham gia BHYT đã được quan tâm triển khai thực hiện; các sở, ngành đã chủ động tham mưu thực hiện các chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh hiệu quả. Mạng lưới các cơ sở y tế phát triển rộng khắp, từ tuyến tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; cơ sở vật chất, nguồn nhân lực được củng cố; y đức được coi trọng do vậy chất lượng công tác khám chữa bệnh (KCB) cho các đối tượng tham gia BHYT từng bước được nâng lên, người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, quyền lợi được đảm bảo. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, góp phần giảm thời gian trong làm các thủ tục hồ sơ về cấp thẻ BHYT và KCB BHYT, hạn chế phiền hà cho người bệnh và nhân dân.

 

Cán bộ BHXH tỉnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin góp phần giải quyết
nhanh thủ tục hồ sơ về cấp thẻ BHYT cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Một trong những giải pháp hiệu quả, đó là chỉ tiêu bao phủ BHYT đã được đưa vào là một trong những chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh chủ động tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng vào Nghị quyết HĐND tỉnh hằng năm; thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhằm đôn đốc thu, giảm nợ đọng và mở rộng diện bao phủ về số người tham gia BHYT, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch thu BHYT; tăng cường phối hợp kiểm tra, thanh tra tại các đơn vị sử dụng lao động; tập huấn nghiệp vụ và mở rộng các đại lý thu BHYT, qua đó số người tham gia BHYT tăng qua các năm. Năm 2016, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 79,3% dân số; năm 2017 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,6% dân số; năm 2018 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3% dân số.

Công tác hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng theo quy định của pháp luật cũng được quan tâm đẩy mạnh. Công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT được tăng cường, kịp thời có những biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn chống thất thoát, lạm dụng quỹ BHYT, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia BHYT; kiểm soát các chi phí về thuốc, vật tư y tế theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc KCB tại các cơ sở y tế. Đến hết năm 2018, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng với 18 cơ sở y tế để triển khai KCB BHYT cho người dân (17 cơ sở y tế công lập và 1 cơ sở y tế ngoài công lập); ngoài ra, các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế cũng tham gia triển khai KCB BHYT (63/69 cơ sở). Nhờ vậy, ngày càng có nhiều người dân tin tưởng, sử dụng BHYT nhiều hơn. Chỉ tính riêng trong năm 2018 có hơn 1,45 triệu lượt người KCB, với 504,8 tỷ đồng, tần suất KCB đạt 2,9 lượt/thẻ/năm.

Cán bộ Trạm Y tế xã Phước Trung (Bác Ái) khám bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT. Ảnh: V.Miên

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: BHYT là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần ổn định đời sống, an sinh xã hội. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHYT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Năm 2019, mục tiêu của tỉnh đề ra tỷ lệ BHYT bao phủ 89% dân số. Mặc dù cuối năm 2018 toàn tỉnh đạt 89,3%, tuy nhiên từ ngày 1-12-2018, Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành sẽ có ảnh hưởng tác động trực tiếp đến một số đối tượng chính sách được hỗ trợ BHYT. Vì vậy để đạt được mục trên, bên cạnh những kế hoạch giải pháp của tỉnh, ngành, BHXH tỉnh cũng kiến nghị với Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHYT. Đặc biệt, đưa kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn quản lý vào tiêu chí đánh giá, phân loại đối với các tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Đối với HĐND tỉnh, huyện đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT nhân dân vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đồng thời có chương trình giám sát hoạt động BHYT trên địa bàn nhằm thúc đẩy việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHYT. Đối với UBND tỉnh, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với ngành BHXH trong công tác phổ biến pháp luật, chính sách, tuyên truyền, vận động chủ sử dụng lao động, người lao động, nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành thu hồi nợ đọng BHYT, cương quyết xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện chính sách BHYT mà luật đã quy định.