Hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo vệ an toàn Sân bay Phan Rang năm 2019

Ngày 25-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an toàn Sân bay Phan Rang (BVATSB) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo công tác BVATSB của Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 370 và cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Trung đoàn Không quân 937 đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đến cán bộ, chiến sỹ, nhân dân vùng giáp ranh sân bay chấp hành nghiêm quy chế BVATSB; duy trì có hiệu quả nền nếp giao ban thông báo tình hình an ninh chính trị địa bàn, đơn vị; tăng cường công tác phòng gian bảo mật, công tác phòng thủ sân bay. Do vậy công tác BVATSB đạt được nội dung yêu cầu đề ra, vành đai sân bay an toàn, mối quan hệ đoàn kết dân-quân được củng cố, đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng một bộ phận nhân dân còn ra vào sân bay chặt củi, chăn thả gia súc, đào bới phế liệu gây khó khăn cho công tác BVATSB.

BVATSB trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong nhiệm vụ bảo vệ an toàn Sân bay Phan Rang năm 2018 Ảnh: A.Tuấn

Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ BVATSB trong năm 2019 đạt hiệu quả, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới như: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế BVATSB; chủ động phát huy, đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, duy trì công tác giao ban nắm tình hình, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xâm nhập sân bay trái phép, gây mất an ninh trật tự; tăng cường công tác dân vận, nâng cao hiệu quả tham gia các chương trình giúp dân xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, củng cố mối quan hệ đoàn kết dân-quân; nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác BVATSB; xây dựng vành đai sân bay an toàn, đơn vị, địa bàn ổn định, an ninh trật tự được giữ vững.

Trong dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ bảo vệ an toàn Sân bay Phan Rang năm 2018.