Tăng cường công tác bảo vệ rừng

Trong năm 2018, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức 2.593 lượt kiểm tra truy quét và tuần tra kiểm soát với 15.615 lượt người tham gia, qua đó đã phát hiện, ngăn chặn 490 vụ vi phạm.

Hiện nay đã xử lý 459 trường hợp, tịch thu các loại lâm sản, phương tiện và công cụ vi phạm gồm: 67,9 m3 gỗ tròn, 31,2 m3 gỗ xẻ, 4.138 kg than, 89 xe máy, 14 cưa máy… thu nộp ngân sách 687,3 triệu đồng.

Trong năm toàn tỉnh đã thực hiện trồng mới 333,49 ha rừng, vượt 19% kế hoạch và chăm sóc rừng trồng đạt 1.935,76 ha, giao khoán bảo vệ rừng với diện tích 61.181,28 ha; thực hiện chương trình dự án khoanh nuôi, xúc tiến tái tạo rừng với diện tích 5.781,13 ha. Trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án bảo vệ rừng, người dân đã trồng xen 21 ha các loại cây ăn quả như: mắc ca, nhãn, bưởi, điều và đu đủ tại các vùng rừng thuộc huyện Ninh Hải, Ninh Sơn và Bác Ái, góp phần tăng thu nhập từ rừng.