Ninh Phước: Thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

(NTO) Năm 2018 tuy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện nắng hạn kéo dài và lũ lụt, nhưng huyện Ninh Phước đã phấn đấu đạt 11/13 chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, tích cực góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới (NTM) ngày càng khởi sắc. Toàn huyện có thêm hai xã là An Hải và Phước Hữu đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM, tạo cơ sở vững chắc cho Ninh Phước phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết tuy năm 2018 sản xuất trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng cấp ủy và chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Ninh Phước đạt 3/5 chỉ tiêu về phát triển kinh tế gồm tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 6.361 tỷ đồng, tăng trưởng 12,81%, vượt 1,62 % so với kế hoạch; thu ngân sách 60,67 tỷ đồng, vượt 41% dự toán HĐND huyện giao và vượt 55% so với dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,9 triệu đồng, vượt 0,4 triệu đồng so với kế hoạch. Có 2 chỉ tiêu chưa đạt do sản xuất trong điều kiện thời tiết nắng hạn phải dừng xuống giống 2.300 ha lúa nên tổng sản lượng lương thực đạt 110.212 tấn, đạt 95,8% kế hoạch; sản lượng tôm nuôi thịt đạt 2.008 tấn, đạt 92,1% kế hoạch. Đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,51%; số hộ nghèo hiện còn 1.794 hộ, chiếm 4,75% số hộ sinh sống trên địa bàn huyện. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều mô hình kinh tế mới trong nông nghiệp gắn với mở rộng sản xuất cánh đồng lớn, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích canh tác lúa kém hiệu quả. Đến cuối năm 2018, huyện Ninh Phước có thêm hai xã đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM đang lập hồ sơ trình cấp trên phê duyệt, nâng số xã đạt chuẩn lên 7/8 xã, huyện đạt 7/9 tiêu chí NTM, tạo cơ sở cho Ninh Phước phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2019, tích cực góp phần nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Mô hình trồng măng tây xanh và dưa lưới áp dụng công nghệ cao của
anh Diệp Phùng Xuân ở thị trấn Phước Dân. Ảnh: S.N

Các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao của huyện Ninh Phước ngày càng được nhân rộng thu hút đông đảo nông dân địa phương tích cực thực hiện. Trong đó có các mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, với diện tích 5.511 ha; mô hình cánh đồng lớn với diện tích 2.367 ha, bao gồm lúa 2.276 ha; bắp nhân giống 80 ha; măng tây xanh 11 ha. Chính quyền các xã, thị trấn liên kết với các cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp hướng dẫn kỹ thuật canh tác, cung ứng vật tư, bao tiêu sản phẩm thu hoạch trên cánh đồng lớn. Đơn cử, cây lúa năng suất bình quân đạt 73,3 tạ/ha, cho giá trị kinh tế 30,3 triệu đồng cao hơn lúa ngoài mô hình 9,1 triệu đồng. Đối với cây bắp canh tác trên cánh đồng lớn cho lợi nhuận 44,7 triệu đồng, cao hơn bắp thương phẩm 18,5 triệu đồng/ha. Ninh Phước cũng đã thực hiện nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao như liên kết sản xuất lúa nhân giống 280 ha tại các xã Phước Hậu, Phước Thái, Phước Dân; bắp nhân giống 680 ha tại hai xã Phước Vinh, Phước Sơn; HTX Tuấn Tú liên kết với Công ty Linh Đan trồng, bao tiêu sản phẩm 20 ha măng tây xanh áp dụng công nghệ cao cho thu nhập trên 500 triệu đồng/ha; liên kết nông dân các tổ nhóm trồng nho, trồng táo cung cấp sản phẩm cho các doanh nghiệp Ba Mọi, Thiên Thảo; mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển năng lượng tái tạo trên 20 ha của Trang trại Tân Tiến tại xã An Hải; mô hình trồng nho táo theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Phước Thuận, An Hải, Phước Hậu. Huyện cũng đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi 1 ha ruộng gò trồng lúa kém hiệu quả sang trồng nho tưới tiết kiệm nước của 10 hộ tại xã Phước Hữu; mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây nho giống Red Cardinal và NH 01-48 trên diện tích 1 ha của 4 hộ tại xã Phước Thuận. Mô hình chuyển 4 ha trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng đậu phộng áp dụng công nghệ cao tại xã Phước Thái; thâm canh cây cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc trên đất lúa kém hiệu quả và nguy cơ khô hạn cao tại Phước Hữu và Phước Vinh, với diện tích 5 ha thu hút 14 hộ tham gia. Mô hình trồng chuyền đổi trồng thử nghiệm 1.2 ha bưởi da xanh trên ruộng gò tại các xã Phước Thái, Phước Sơn và Phước Thuận…

Mô hình trồng táo tiêu chuẩn VietGAP đạt hiệu quả kinh tế cao của nông dân xã Phước Hậu.

Nông dân Ninh Phước liên kết với các doanh nghiệp thực hiện nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Đơn cử mô hình liên kết với Công ty CP Việt Nam nuôi heo tập trung quy mô từ 600-2.000 con/trại tại hai xã Phước Vinh và xã An Hải; mô hình liên kết với Công ty Emivest Nha Trang nuôi gà lấy trứng quy mô 120.000 con/trại tại Phước Vinh. Tính đến cuối năm 2018, nông dân huyện Ninh Phước canh tác 445 ha cây nho và 705 ha cây táo. Đây là hai loài cây kinh tế chủ lực cho thu nhập cao, ít sử dụng nước tưới, được địa phương khuyến khích nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích canh tác phù hợp với điều kiện thời tiết khô hạn. Các nông hộ tận dụng lá nho, lá táo chăn nuôi vỗ béo dê cừu theo mô hình gia trại với tổng đàn hiện nay 75.400 con. Đồng thời triển khai thực hiện mô hình nuôi dê sinh sản chất lượng cao tại xã Phước Sơn với quy mô 40 dê nái. Các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao đã làm thay đổi tập quán canh tác, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, tích cực góp phần xây dựng bộ mặt NTM ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Đô cho biết thêm: Trong năm 2019, huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, triển khai nhân rộng các hình thức liên kết ”4 nhà”, mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao như sản xuất hữu cơ, cánh đồng lớn, mô hình sản xuất rau an toàn; trồng táo- nuôi dê cừu vỗ béo khép kín; mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa; mô hình trồng nho, táo VietGAP, sản xuất lúa, bắp giống chất lượng cao; liên kết nuôi heo tập trung quy mô lớn. Việc triển khai thực hiện các mô hình sản xuất tiêu biểu gắn với huy động các nguồn lực tiếp tục hỗ trợ xây dựng xã Phước Hải đạt chuẩn 19 tiêu chí xã NTM và Ninh Phước đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM vào năm 2019.