Thuận Nam: Phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất các ngành đạt khoảng 7.700 tỷ đồng trong năm 2019

UBND huyện Thuận Nam vừa tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác chỉ đạo, trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tổng sản xuất các ngành đạt trên 7.100 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch; thu ngân sách đạt 35 tỷ đồng; giải quyết việc làm 1.631 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,82%...

Thuận Nam tập trung phát triển kinh tế biển. Ảnh: Văn Nỷ.

Trong năm 2019, huyện đề ra mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế, đẩy mạnh cải thiện môi trường và động lực thu hút đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời, du lịch chất lượng cao… Phấn đấu đến cuối năm đưa tổng giá trị sản xuất các ngành đạt khoảng 7.765,9 tỷ đồng. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 50,2%; công nghiệp và xây dựng chiếm 35,3%; thương mại và dịch vụ chiếm 14,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,4 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 42 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5-2%...