HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 22-10, HĐND Tp.Phan Rang - Tháp Chàm khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu ông Bùi Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ông Bùi Văn Phú cũng được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020; HĐND thành phố cũng đồng ý cho ông Trần Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã xem xét cho bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn.