Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018

(NTO) Ngày 11-10, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 59, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh ta tiếp tục duy trì ổn định, một số ngành tăng trưởng nhanh; các lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Công tác thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ, một số dự án được tập trung đẩy nhanh tiến độ; thu ngân sách khá, ước đạt 2.057 tỷ đồng (89,4% kế hoạch). Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ đông-xuân và hè -thu đạt 58.306 ha, tuy giảm 2,9% so cùng kỳ, nhưng vượt 4,5% so kế hoạch; sản lượng khai thác thủy sản đạt 97.385 tấn, tăng 8,5%. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; đã giải quyết việc làm mới cho 13.989 lao động, tăng 1,3% so cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: V.M

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự được triển khai thực hiện nghiêm túc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tính đến ngày 15-9, toàn tỉnh kết nạp 619/930 đảng viên, đạt 66,56% kế hoạch. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được những kết quả bước đầu.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định cần chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra. Toàn đảng bộ tăng cường công tác tuyên truyền kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 115/NQ-CP, ngày 31-8-2018 của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế-xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung phải hoàn thành trong năm 2018 và nội dung triển khai thực hiện từ năm 2019 theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW. Về kinh tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản và các chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; nâng chất lượng các tiêu chí của các xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm có ít nhất 2 xã đạt chuẩn. Tăng cường phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phát triển năng lượng tái tạo, du lịch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả đạt được về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng trong 9 tháng qua, một số lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh, vị thế tỉnh ta được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục. Đối với nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí chỉ đạo tiếp tục thực hiện có kết quả nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018; có giải pháp chủ động thực hiện phòng chống hạn, thiên tai, lũ lụt; tập trung phát triển khu kinh tế phía Nam, tăng cường thu hút đầu tư, tạo khâu đột phá trong các ngành, lĩnh vực: năng lượng tái tạo, công nghiệp-xây dựng, du lịch. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý sử dung đất đai, cải thiện môi trường đầu tư, giải ngân nhanh các nguồn vốn và khai thác các nguồn thu cho ngân sách. Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm nâng chất lượng đào tạo nghề nông thôn; bảo đảm quốc phòng-an ninh, tập trung trấn áp tội phạm. Về xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, thi tuyển cán bộ, công chức, đánh giá đúng thực chất tình hình công tác cán bộ cuối năm và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.