Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10-2018

(NTO) Ngày 10-10, tại TP. Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10-2018.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên; cùng lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;
Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Hội nghị đã nghe đồng chi Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo tóm tắt kết quả qua 5 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, những bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Nghe đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới.