Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

(NTO) Ngày 10-10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp và kết quả công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQVN cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN chủ trì hội nghị. Tham dự điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố…

Theo thống kê của 62/63 tỉnh, thành phố (riêng tỉnh Bạc Liêu chưa báo cáo kịp), hiện nay có 753/11.162 đơn vị làm điểm, trong đó có 59 đơn vị Đại hội điểm do cấp tỉnh chỉ đạo trực tiếp, 694 đơn vị do cấp huyện chỉ đạo; đa số các tỉnh, thành phố chọn từ 1-4 điểm để chỉ đạo trực tiếp, đồng thời chỉ đạo cho cấp huyện lựa chọn mỗi đơn vị ít nhất 1 đơn vị cấp xã để tổ chức đại hội điểm. Trong quý IV năm 2018, có 662 đơn vị cấp xã tổ chức đại hội điểm; quý I năm 2019 có 91 đơn vị đại hội điểm. Đặc biệt đã có 4 đơn vị tổ chức Đại hội điểm và hoàn thành trong tháng 9-2018. Hầu hết cấp xã đều đã và đang chuẩn bị tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQVN được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tham dự điểm cầu tỉnh ta.

Đối với tỉnh ta, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Mặt trận các huyện, thành phố cũng đã chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành chỉ thị, văn bản lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 ở cấp mình và cấp cơ sở; tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ MTTQVN và hướng dẫn của cấp trên. Dự kiến từ ngày 5 đến 10-1-2018 sẽ diễn ra đại hội cấp xã điểm của tỉnh; từ ngày 10 đến 15-3-2019 đại hội điểm cấp huyện của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của các địa phương. Đồng chí đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp, trước mắt là Mặt trận cấp xã tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Đảng, của Mặt trận cấp trên để chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về nội dung của Đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã trong quý IV năm nay để rút kinh nghiệm tổ chức đại trà. Chú trọng công tác tuyên truyền cả trước, trong và sau Đại hội để đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội IX MTTQVN thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, là nâng cao nhận thức về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQVN.