Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm:

Ký kết Chương trình phối hợp với các tôn giáo về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020

(NTO) Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Phòng Tài Nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020.

Tại hội nghị, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố và đại diện các tổ chức tôn giáo gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố, Giáo xứ Phan Rang; Hội thánh Tin lành Phan Rang, Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Ninh Thuận, Ban Phong tục Chăm Bàlamôn thôn Thành Ý đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp gồm những nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, phổ biến nhằm cung cấp cho cộng đồng các tôn giáo và dân cư những kiến thức cơ bản về môi trường, biến đổi khí hậu và thực trạng về ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trên thế giới, trong nước, của địa phương và trên địa bàn dân cư; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những quy định cùng kế hoạch hành động của các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.... Nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở tôn giáo; các mô hình cộng đồng tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...đồng thời giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động kinh tế- xã hội.

Đại diện các tổ chức tôn giáo ký kết chương trình phối hợp.