Đại hội thành lập Liên đoàn Taekwondo Ninh Thuận, khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023

(NTO) Ngày 1-9, Ban vận động thành lập Liên đoàn Taekwondo Ninh Thuận tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện Taekwondo đã phát triển ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tại Ninh Thuận rất nhiều câu lạc bộ được thành lập và hoạt động đã thu hút hàng ngàn người tham gia. Hoạt động của các Câu lạc bộ Taekwondo trong toàn tỉnh đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển thể dục thể thao tỉnh nhà nói chung và môn Taekwondo nói riêng. Nhằm cũng cố và tập hợp các tổ chức, cá nhân đang hoạt động Taekwondo trong toàn tỉnh phát triển theo đúng định hướng, đảm bảo được yêu cầu chuyên môn, chất lượng, phục vụ tập luyện và thi đấu, Ban vận động thành lập Liên đoàn Taekwondo Ninh Thuận đã thực hiện các nhiệm vụ được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ giao, tiến hành các thủ tục trình các cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Liên đoàn Taekwondo Ninh Thuận.

Ban Chấp hành Liên đoàn Taekwondo Ninh Thuận khóa I ra mắt Đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 thành viên vào Ban chấp hành. Ông Ngô Châu Đức, Trưởng Ban vận động thành lập Liên đoàn Taekwondo Ninh Thuận được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Ninh Thuận, khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023.