Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

(NTO) Ngày 27-7, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Tp. Phan Rang – Tháp Chàm.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm nay, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 79 nhiệm vụ, tuy nhiên qua rà soát và cập nhật trên phần mềm TD Office của Văn phòng UBND tỉnh đến ngày 20-7, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm chỉ có 7 nhiệm vụ hoàn thành đúng thời gian quy định, đạt 8,9%; 42 nhiệm vụ đã thực hiện nhưng đã quá hạn, chiếm 53,2% và 30 nhiệm vụ chậm thực hiện, chiếm 38%.

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại UBND Tp. Phan Rang Tháp Chàm.

Tai buổi kiểm tra, trên cơ sở nghe lãnh đạo UBND thành phố và các phòng chuyên môn trực thuộc giải trình nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến còn nhiều nhiệm vụ chưa thực hiện và quá hạn, Tổ công tác đề nghị UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm rà soát lại các công việc quá hạn được giao, có giải trình báo cáo làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.  Đặc biệt lưu ý đối với việc chưa thực hiện công tác đánh giá nhiệm vụ quý I và quý II; chưa có kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ; chưa báo cáo kết quả quy chế phối hợp, thiếu bám sát công việc; trong công tác chỉ đạo điều hành thiếu quyết liệt, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm chưa cao. Bên cạnh đó, UBND thành phố cần bổ sung Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, nhiệm kỳ 2016-2021; chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc đánh giá xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, qua đó, thực hiện nghiêm túc chủ đề của năm 2018 là năm của kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả.