Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm

(NTO) Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong Trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban chỉ đạo 138/CP), từ đầu năm đến nay, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương, trọng tâm là Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động củng cố hệ thống chính trị; tổ chức vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng dân cư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Bên cạnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các địa phương chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, các mô hình tự quản, tổ hòa giải; tổ chức phối hợp các lực lượng dân phòng, tự quản, bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn vào ban đêm để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Đáng chú ý, đã lập 39 hồ sơ đưa đối tượng vào quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; lập 2 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc; lập 3 hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng và vận động 14 trường hợp cai nghiện tự nguyện.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, qua đấu tranh, trấn áp tội phạm hình sự, Công an điều tra, khám phá 137/155 vụ (vượt 8,38% so với chỉ tiêu đề ra); triệt phá 104 tụ điểm, tổ chức, đường dây hoạt động cờ bạc, khởi tố 12 vụ án (44 bị can) về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; xử phạt hành chính 342 đối tượng số tiền gần 570 triệu đồng; triệt phá 6 tụ điểm mại dâm, khởi tố 2 vụ (4 bị can) về hành vi chứa và môi giới mại dâm. Đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, đã phát hiện 36 vụ vi phạm (38 đối tượng, 2 tổ chức); về môi trường, phát hiện 67 vụ (73 cá nhân, 7 tổ chức) vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; với tội phạm về ma túy, phát hiện, bắt giữ 26 vụ (63 đối tượng) liên quan đến ma túy. Trong công tác truy nã tội phạm, đã bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng (trong đó 7 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm). Thông qua quần chúng nhân dân, công an đã thụ lý 380 tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố (thuộc thẩm quyền giải quyết 364 tin, chuyển cơ quan thẩm quyền khác giải quyết 26 tin).

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, thực hiện công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, các lực lượng công an đã tích cực, chủ động tham gia thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước và của tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về công tác phòng chống tội phạm. Các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội được tăng cường và hiệu quả hơn. Tại buổi làm việc với Công an tỉnh đầu tháng 6 vừa qua, đồng chí Lê Đình Cẩn, Trưởng Ban Pháp chế- HĐND tỉnh, nhận xét: “Trước tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, trong 6 tháng qua các lực lượng công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ các ngày lễ lớn, đặc biệt là trong đấu tranh với các loại tội phạm”. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, thực tế cho thấy việc triển khai, thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm ở nhiều sở, ngành, địa phương còn chậm. Tội phạm hình sự tuy đã được tập trung đấu tranh nhưng vẫn gia tăng 5,16%, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Để khắc phục hạn chế trên, Ban chỉ đạo 138/CP tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền một số đơn vị, địa phương phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tội phạm. Theo đó, từ nay đến cuối năm, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ về lĩnh vực phòng, chống tội phạm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, nhất là thông tin mạng trong việc đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Tiếp tục rà soát, củng cố, nhân rộng các điển hình tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận, đoàn thể. Đặc biệt công an tiếp tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.