Hơn 90 cán bộ Hội Cựu chiến binh được bồi dưỡng nghiệp vụ

(NTO) Ngày 25-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 90 cán bội Hội CCB cơ sở.

Trong 5 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu các nội dung trọng tâm như: Định hướng công tác tuyên truyền và tư tưởng trong xây dựng hoạt động của Hội CCB cơ sở; một số vấn đề cơ bản về “Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội CCB Việt Nam” khóa VI; tổ chức và hoạt động và xây dựng Hội CCB cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội CCB năm 2018.