• Cảm xúc tháng Mười
  •  
     
  • Nhạc: Nguyễn Thành - Thơ: Tạ Hữu Yên - Biểu diễn: Trọng Tấn