• Có một khu rừng như thế
  •  
     
  • Sáng tác: Doãn Nho - Biểu diễn: NSND Tường Vi