• Hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  •  
     
  • Sáng tác: Chưa rõ - Biểu diễn: Linh Thụy