• Quê hương anh bộ đội
  •  
     
  • Sáng tác: Xuân Oanh - Biểu diễn: Huỳnh Lợi