• Tre Việt Nam
  •  
     
  • Sáng tác: Trần Quế Sơn - Biểu diễn: Tam Ca