• Đất nước tình yêu
  •  
     
  • Sáng tác: Lê Giang - Biểu diễn: Lê Anh Dũng