Thuận Nam: Tổng kết 5 năm thực hiện Dự án Hỗ trợ Tam nông

(NTO) Ngày 15-3, huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Dự án Hỗ trợ Tam nông trên địa bàn huyện

 

Thuận Nam tổng kết 5 năm thực hiện Dự án Hỗ trợ Tam nông.

Qua 5 năm thực hiện Dự án, trên địa bàn huyện được đầu tư trên 334 tỷ đồng, đã giải ngân trên 11,6 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch. Đổi tượng hưởng lợi là người nghèo, cận nghèo, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 xã Phước Hà, Nhị Hà. Kết quả, đã thực hiện 53 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, hình thành được 8 chuỗi giá trị thế mạnh; thành lập 2 Hợp tác xã và 25 nhóm sở thích với 375 thành viên tham gia. Đầu tư 18 công trình, trong đó 10 công trình xây dựng nâng cấp đường nội đồng, 2 công trình kênh mương, đầu tư xây mới 3 chợ nông thôn, 3 công trình cầu…. Các hoạt động hỗ trợ về giống cây, con phục vụ sản xuất như: hỗ trợ xây dựng 80 chuồng bò, 15 chuồng cừu, 82 con bò vỗ béo, 5 bò đực lai giống; hỗ trợ giống và vật tư nông nghiệp cho các vùng sản xuất… Qua đó giúp người dân trong vùng dự án cải thiện đời sống, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại địa phương.