Ninh Phước: Tổng kết 5 năm thực hiện dự án hỗ trợ Tam nông

(NTO) Chiều ngày 3-3, huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Dự án Hỗ trợ Tam nông trên địa bàn huyện.

Ninh Phước tổng kết 5 năm thực hiện dự án hỗ trợ Tam nông.

Qua 5 năm thực hiện dự án với tổng đầu tư trên 26 tỷ đồng, đã giải ngân trên 22 tỷ đồng, đạt gần 85% kế hoạch. Tập trung chủ yếu cho các đối tượng hưởng lợi là người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã An Hải, Phước Thái, Phước Vinh. Kết quả thực hiện có 63 nhóm sở thích với 939 thành viên tham gia vào các nhóm bò, dê, cừu; nhóm nho, táo, măng tây xanh và các nhóm cây khác. Đã thực hiện 31 công trình; trong đó, xây dựng được 7 sân phơi, nâng cấp và sữa 2 cây cầu, kiên cố hóa 2.470m kênh... Hỗ trợ vật tư, cây con giống và chuồng trại cho 293 hộ.

Dự án Hỗ trợ Tam nông đã phát huy hiệu qủa đầu tư góp phần xây dựng nông thôn mới, ổn định cuộc sống của các hộ nghèo và cận nghèo ở các xã hưởng lợi dự án.