DỰ ÁN HỖ TRỢ TAM NÔNG:

Tổ chức chương trình " con đường tri thức" chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê, cừu

(NTO) Ngày 13-12, Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh (PCU) tổ chức chương trình “Con đường tri thức” chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê, cừu giữa các nhóm cùng sở thích gắn với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ. Tham dự có lãnh đạo PCU, đại diện các đơn vị thực thi dự án, các Ban Hỗ trợ Kinh doanh nông nghiệp huyện (DASU), các Ban Phát triển xã và thành viên các nhóm cùng sở thích nuôi dê, cừu.

 
Lãnh đạo PCU giới thiệu chương trình “Con đường tri thức” chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê, cừu.

Tại diễn đàn chương trình, sau khi Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trình bày kết quả triển khai Quỹ CBG (Quỹ cạnh tranh doanh nghiệp) cho chuỗi giá trị dê, cừu và DASU Ninh Phước trình bày kết quả triển khai, giải ngân Quỹ CSG (Quỹ Tài trợ dự án nhỏ cạnh tranh), hiệu quả từ quỹ CSG đối với chuỗi giá trị chăn nuôi dê, cừu. Cơ sở sản xuất và kinh doanh dê, cừu Triệu Tín đã báo cáo kết quả thực hiện dự án được tài trợ từ quỹ CBG, nhấn mạnh vấn đề cung ứng con giống và tiêu thụ dê, cừu thịt. Nhằm tăng cường mối liên kết sản xuất, tiêu thụ với doanh nghiệp và người sản xuất theo hướng bền vững, đại diện các tổ nhóm và các bên liên quan đã thảo luận về mối liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với các nhóm cùng sở thích chăn nuôi dê, cừu trong tiêu thụ.

Qua chương trình “Con đường tri thức”, các nhóm cùng sở thích có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê, cừu và tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hợp tác liên kết với các doanh nghiệp trong việc phát triển chuỗi giá trị dê, cừu theo hướng 2 bên cùng hưởng lợi.