Tập huấn kỹ năng nhân rộng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

(NTO) Ngày 12-10, tại Tp. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), Ban Quản lý Dự án Grant No.I-C-1458-VN phối hợp với Văn phòng IFAD tại Việt Nam tổ chức khóa tập huấn Nhân rộng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) bằng kỹ năng truyền thông. Tham gia lớp tập huấn có trên 30 học viên đến từ 11 tỉnh thực hiện dự án IFAD. Tỉnh Ninh Thuận có 3 học viên thuộc các đơn vị: Ban điều phối dự án hỗ trợ Tam nông tỉnh, Báo Ninh Thuận, Cơ sở sản xuất vang nho Thiên Thảo.

 
Tập huấn kỹ năng nhân rộng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Tuyên Quang.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được giảng viên Học viện Báo chí& Tuyên truyền hướng dẫn nghiên cứu các chuyên đề: Tổng quan về truyền thông; các phương tiện truyền thông hiện đại; truyền thông hình ảnh và quản lý hình ảnh trong hoạt động truyền thông; lập kế hoạch truyền thông; kỹ năng thuyết trình và kỹ năng quan hệ công chúng cho tiểu giáo viên…Các học viên được hướng dẫn đi thực tế tại xã Tân Trào và tham quan học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất trà theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Trung Yên (huyện Sơn Dương).

Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng thuyết trình, tuyên truyền, vận động, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng đào tạo tiểu giáo viên truyền thông nhằm nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu đến với nông dân trong cả nước, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới.