Nông dân xã Phương Hải thi đua sản xuất, xây dựng nông thôn mới

Trong những năm gần đây, Hội Nông dân xã Phương Hải (Ninh Hải) đã phát huy tốt vai trò của hội trong vận động khuyến khích hội viên nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm, thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm gần đây, diện mạo nông thôn của xã Phương Hải (Ninh Hải) ngày càng khởi sắc, nhiều mô hình kinh tế hợp tác, gương hội viên nông dân (HVND) sản xuất giỏi và những điển hình tiên tiến trong các phong trào ngày càng được nhân rộng. Có được kết quả này, một phần nhờ Hội Nông dân (ND) xã Phương Hải đã phát huy tốt vai trò của hội trong vận động khuyến khích HVND thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm, thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ông Lê Hữu Cân, Chủ tịch Hội ND xã cho biết: Trong giai đoạn 2018-2023, hội đã tuyên truyền, vận động thu hút trên 1.300 lượt hộ HVND tham gia đăng ký thi đua SXKD giỏi, qua bình xét có 688 lượt hộ được công nhận đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Bình quân có 138 lượt hộ/năm đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, đạt 100% chỉ tiêu so với tổng số hộ tham gia đăng ký. Đến nay, Phương Hải đã tổ chức ra mắt 5 tổ hội nghề nghiệp bao gồm: Chăn nuôi gà thịt, nuôi bò vỗ béo, sản xuất muối thương phẩm,... và một hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực diêm nghiệp. Công tác phát triển hội viên đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, mỗi năm phát triển được 50-60 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã là 586 người.

Diêm dân thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải thu hoạch muối. Ảnh: Anh Thi

Gắn với xây dựng, cũng cố tổ chức hội vững mạnh, Hội ND xã Phương Hải tích cực phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ ND tỉnh mở các lớp tập huấn kỹ thuật và tăng cường trợ vốn cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho hội viên thoát nghèo. Trong 5 năm qua, hội tổ chức 5 lớp tập huấn cho 250 HVND, giải ngân 4 dự án với tổng số tiền là 930 triệu đồng. Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ ND 2 cấp, đã giúp đỡ cho 82 hộ có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu, cũng như thu hút được nhiều ND vào hội. Ngoài ra, hội còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ hiện nay 20 tỷ đồng/403 hộ/7 tổ; Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ hiện nay 8,98 tỷ đồng/245 hộ/5 tổ.

Ngoài ra, hằng năm, hội phối hợp với Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức hội thảo, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản cho ND. Tổ chức tư vấn cho hội viên về công tác học nghề thích hợp và lập các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ ND và vay vốn ngân hàng để làm ăn đúng theo ngành nghề phù hợp với địa phương. Song song đó, hội còn vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhất là mô hình chuyển đổi diện tích nuôi tôm không hiệu quả sang làm muối với 91,9 ha/149 hộ đã mang lại hiệu quả cao, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Mô hình nuôi bò vỗ béo ở xã Phương Hải đem lại ổn định kinh tế cho nông dân.

Cùng với đó, phong trào ND thi đua xây dựng NTM được HVND nhiệt tình hưởng ứng. Trong năm 2018, hội vận động HVND đóng góp tiền, tham gia ngày công làm mới 4 công trình, tu sửa 3 công trình giao thông, với tổng số tiền 652 triệu đồng; vận động 9 hộ hiến đất sản xuất để làm đường, với tổng diện tích 990 m2, góp phần để xã Phương Hải được tỉnh công nhân xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào đầu năm 2022.

Ghi nhận thành tích đạt được, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Hội ND xã Phương Hải vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Hội ND giai đoạn 2018-2023.