Nhơn Hải vượt khó xây dựng nông thôn mới

(NTO) Đến Nhơn Hải (Ninh Hải) vào dịp này, dù đang phải ứng phó với tình hình khô hạn nhưng bộ mặt nông thôn địa phương đang có dấu hiệu khởi sắc.

Theo đánh giá giữa nhiệm kỳ, qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Nhơn Hải đạt trên 50% các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn xã đang tập trung thực hiện theo hướng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, đồng thời phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí còn lại.

Là xã đồng bằng ven biển, Nhơn Hải có tổng diện tích tự nhiên gần 3.100 ha, trong đó có trên 1.228 ha đất nông nghiệp, dân số có gần 15.000 người thì đã có 85% hộ dân sống bằng nghề nông. Hướng đến mục tiêu xã đạt chuẩn NTM vào năm 2019, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể ở Nhơn Hải đã tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để huy động nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế cho đầu tư phát triển. “Theo lộ trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã chú trọng lãnh đạo thực hiện các tiêu chí từ nội lực của địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của người dân”- đồng chí Nguyễn Thị Hồng Điệp, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hải cho biết. Qua rà soát xây dựng NTM, đến thời điểm này, Nhơn Hải đã đạt 14/19 tiêu chí, trong đó có các tiêu chí khó như thu nhập (35 triệu đồng/người/năm, đạt yêu cầu), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (tiêu chí số 11) giảm còn 2%, tức đạt tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% theo chuẩn mới. Hiện chỉ còn 5 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 5 (trường học), tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất), tiêu chí số 15 (y tế) và tiêu chí số 17 (môi trường).

Nông dân xã Nhơn Hải chăm sóc cây hành.

Theo Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Nhơn Hải, về hạ tầng giao thông, trên địa bàn Nhơn Hải có 10/10km (100%) đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa và 15,5/17,2 km (90%) đường liên thôn được cứng hóa. Những năm qua, từ các nguồn vốn và đóng góp của người dân, Nhơn Hải đã thực hiện bê tông, cứng hóa được 55,4/90,6 km (đạt 61,4%) các tuyến đường ngõ xóm; bê tông, cứng hóa 43/71,6 km (đạt trên 60%) các trục đường chính đi vào khu sản xuất vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên tại khu vực sản xuất phía Bắc hồ Ông Kinh, các trục đường vẫn còn lầy lội vào mùa mưa, vận chuyển hàng hóa chưa được thuận lợi. Về hình thức tổ chức sản xuất, địa phương chưa có mô hình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững (tiêu chí số 13). Trao đổi với một số hộ dân địa phương, chúng tôi nhận thấy hạ tầng giao thông và tổ chức sản xuất đang được quan tâm nhiều nhất. “Nguyện vọng của người dân trong thôn là bê tông trục đường chính và thành lập hợp tác xã (HTX) thu mua nông sản”-ông Đoàn Văn Chương, cư dân thôn Khánh Nhơn 1, chia sẻ. Tương tự ý kiến trên, ông Dương Đăng Hảo, thôn Khánh Nhơn 2, nhấn mạnh về bảo đảm chất lượng đường bê tông, đề xuất cần làm trước mùa mưa.

Theo đồng chí Trần Đồng Linh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 xã Nhơn Hải, điểm chung nguyên nhân chưa đạt của 2 tiêu chí giao thông và trường học là thiếu nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Trong giai đoạn 2018-2020, xã đề xuất cần có tổng kinh phí 1,486 tỷ đồng (trong đó vốn Nhà nước phân bổ 1,351 tỷ đồng) cho việc thi công các công trình đường giao thông nông thôn. Riêng tiêu chí số 5 đang từng bước hoàn thiện, từ tháng 8, Trường Mẫu giáo Nhơn Hải được Công ty xăng dầu Phú Khánh hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng, bên cạnh đó, ngành Giáo dục đang chuẩn bị đầu tư xây mới phòng học của Trường THCS Lương Thế Vinh. Với nỗ lực vượt khó, Nhơn Hải phấn đấu cuối năm nay đạt 17/19 tiêu chí, tức có thêm 3 tiêu chí đạt, cụ thể là tiêu chí về trường học, tiêu chí có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012, tiêu chí đạt tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Đến cuối năm 2019, Nhơn Hải phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại về giao thông và y tế, đồng thời tiếp tục nâng cấp các tiêu chí đã đạt.

Để hoàn thành mục tiêu trên, cùng với tranh thủ nguồn vốn phân bổ của tỉnh, huyện đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị trường học đạt chuẩn theo tiêu chí số 5, Nhơn Hải vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng đường bê tông nội thôn, đường bê tông nội đồng đạt tiêu chí về giao thông và tăng cường công tác vận động giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, góp phần đạt tiêu chí về y tế theo kế hoạch đề ra và theo lộ trình xác lập. Về tổ chức sản xuất, tiếp tục vận động các tổ nhóm đã thành lập trước đây và số hộ dân có đủ năng lực tham gia để thành lập HTX, dự kiến từ những tháng cuối năm nay sẽ thành lập, đưa vào hoạt động HTX thu mua muối và HTX thương mại dich vụ. Với nỗ lực huy động sức dân thực hiện đạt các tiêu chí, nếu được hỗ trợ kinh phí kịp thời, xã Nhơn Hải sẽ đạt chuẩn NTM vào năm 2019.