Vai trò Mặt trận trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(NTO) Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể các cấp ở tỉnh ta đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Nhờ vậy, nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động trong các cấp lãnh đạo, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân được nâng lên rõ rệt, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo thói quen dùng hàng Việt trong đại đa số người dân trong tỉnh.

Theo đồng chí Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Song song với việc cung cấp tài liệu, băng-rôn tuyên truyền về Cuộc vận động cho 9 khu dân cư làm điểm của tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện phóng sự giới thiệu điển hình “Chợ phiên xã Phước Tiến” thuộc huyện Bác Ái, là một trong các mô hình thực hiện hiệu quả Cuộc vận động và phối hợp tổ chức chuyến hàng lưu động bán hàng Việt tại xã Phước Bình cùng huyện. Bên cạnh đó, thực hiện vai trò của mình, Mặt trận các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến CB, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư và kết hợp tổ chức các phiên chợ, chuyến hàng Việt về nông thôn...

Nhìn chung, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Cuộc vân động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng các chương trình hành động cụ thể; qua đó, động viên các doanh nghiệp (DN), các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đã thu được một số kết quả tích cực. Nhiều địa phương, đơn vị, DN đã có cách làm hay, sáng tạo góp phần nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, niềm tự hào của dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các DN trong sản xuất và ưu tiên dùng hàng hóa sản xuất trong nước; nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa mang thương hiệu Việt, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Trong năm 2017, Sở Công Thương đã chỉ đạo các DN tổ chức được 62 chuyến hàng lưu động phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán, lễ hội, doanh thu đạt trên 600 triệu đồng và tổ chức 4 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi. UBND tỉnh hỗ trợ 18 tỷ đồng để dự trữ các mặt hàng bình ổn giá, các sản phẩm hàng tiêu dùng chất lượng cao do các DN trong nước sản xuất, đảm bảo phục vụ kịp thời cho người tiêu dùng trong tỉnh.

Qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các tổ chức thành viên MTTQ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Đoàn Thanh niên tỉnh bằng chương trình “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”; phối hợp với Hội DN trẻ, các siêu thị đưa hàng Việt Nam chất lượng cao về bán tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Liên đoàn Lao động tỉnh vận động các DN tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn các cấp Hội phương pháp triển khai Cuộc vận động, làm thay đổi nhận thức của CB, hội viên về sản xuất và tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia, hưởng ứng và thực hiện Cuộc vận động…Tóm lại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Phát huy kết quả đạt được, để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, tiếp tục quán triệt các nội dung của Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị, Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10-4-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo đó, với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, MTTQ Việt Nam tỉnh chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả của Cuộc vận động, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện; đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác hỗ trợ DN trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, các chương trình quảng bá hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh.