Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp Tết Dương lịch 2018

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch 2018 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 vào ngày Thứ hai (1-1-2018).

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

2. Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2018.

3. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2018 theo quy định.