Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

Đối tượng, tiêu chuẩn:

Nam công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó ưu tiên tuyển chọn công dân từ đủ 18 đến hết 22 tuổi. Những trường hợp công dân đã được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi, có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao từ 1m62, cân nặng 47 kg trở lên.

Công dân tham gia dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đăng ký tại Công an các huyện, thành phố nơi công dân có hộ khẩu thường trú.