Công an tỉnh thông báo

(NTO) Từ ngày 19-8-2017, Công an tỉnh thiết lập đường dây nóng: 0259.393.6868 hoạt động 24/24 giờ trong ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để tiếp nhận thông tin phản ánh của Nhân dân về những hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an Ninh Thuận.

Đề nghị Nhân dân phát hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an Ninh Thuận hãy gọi đến số điện thoại 0259.393.6868. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính và được thông báo kết quả xử lý thông tin khi có yêu cầu.