Thông báo: Về việc cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng cơn bão số 12

Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, tỉnh cho biết, hồi 07h00’ ngày 02/11/2017, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông; vào lúc 4h00’ sáng ngày 3/11/2017 tâm bão cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 500km về phía đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13;

Căn cứ Công điện số 4632/CĐ-UBND ngày 02/11/2017 và Công điện số 4661/CĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó cơn bão số 12.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất trường học trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc cho học sinh nghỉ học như sau:

1. Tất cả các trường học, các cơ sở giáo dục thuộc các cấp học trong tỉnh được nghỉ vào ngày 04/11/2017 do ảnh hưởng của cơn bão số 12 cho đến khi cơn bão tan.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho tất cả các trường học và các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học, thông báo học sinh đi học lại và có kế hoạch bố trí học bù sau khi cơn bão tan; chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan về những quyết định của UBND tỉnh liên quan đến kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 và thời gian nghỉ học trong trường hợp đặc biệt.

3. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan và địa phương có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các trường học và các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung thông báo này.