Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

(NTO) Đến nay tỉnh ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (PCGDMNTE5T) ở 7 huyện, thành phố. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về giáo dục.

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9-2-2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án PCGDMNTE5T giai đoạn 2010-2015, trong giai đoạn mà tỉnh ta gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, phòng học chưa đáp ứng được yêu cầu. Số lượng các phòng chức năng, phòng làm việc rất hạn chế. Tại các điểm trường lẻ, tình trạng thiếu nhà vệ sinh, thiếu nguồn nước sạch, không có tường rào, sân chơi chưa được lát nền, thiếu đồ dùng, trang thiết bị dạy học còn khá phổ biến (đặc biệt là các xã miền núi và ven biển trong 2 năm hạn hán vừa qua) nên khó khăn trong việc thúc đẩy và triển khai công tác PCGDMNTE5T tại địa bàn. Thiếu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên để thực hiện dạy trẻ 2 buổi/ ngày và tổ chức bán trú tại trường. Riêng tại các xã miền núi huyện Bác Ái, huyện Thuận Bắc, nhiều hộ gia đình có cha mẹ trẻ đi làm ăn xa, nhận thức của một bộ phận người dân về PCGDMNTE5T còn hạn chế, công tác tuyên truyền, điều tra và triển khai phổ cập giáo dục tại các địa bàn này có những khó khăn nhất định...

Giờ vui chơi của trẻ tại Trường Mầm non Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao và quyết liệt để triển khai thực hiện Đề án nói trên. Theo thống kê hằng năm, chi ngân sách cho GD&ĐT trong giai đoạn 2010-2015 chiếm tỷ lệ 20% tổng chi ngân sách nhà nước, trong đó chi cho GDMN tăng từ 10,5% đến 13,5%. Về đầu tư cơ sở vật chất, các địa phương đã ưu tiên nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép, phối hợp với các nguồn vốn, các chương trình, dự án tại địa phương, để tập trung xây dựng trường, lớp, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN và PCGDMNTE5T. Nhiều huyện, thành phố đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho công tác PCGDMNTE5T, đầu tư xây mới, cải tạo phòng học, phòng chức năng, công trình vệ sinh, bếp ăn, nguồn nước sạch; giảm tỷ lệ phòng học nhờ, tạm; từng bước đáp ứng nhu cầu phòng học cho GDMN, đảm bảo tương đối đủ phòng học cho trẻ 5 tuổi. Số trường, lớp, học sinh hằng năm đều tăng đáng kể, đến đầu năm học 2016-2017 toàn tỉnh có 11.049/11.239 trẻ, đạt tỷ lệ 97,84% được huy động ra lớp; có 64/65 xã, phường đạt chuẩn PCGDMNTE5T, đạt tỷ lệ: 98,5%; có 7/7 huyện, thành phố được công nhận hoàn thành PCGDMNTE5T. Đến nay 100% trẻ em lớp mẫu giáo (MG) 5 tuổi được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành; 100% trẻ em 5 tuổi được chăm sóc giáo dục theo chương trình GDMN; 100% trẻ em 5 tuổi là người dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1; 100% giáo viên dạy lớp MG 5 đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Các giáo viên dạy lớp MG 5 tuổi được hưởng thu nhập và các chế độ khác theo thang bảng lương giáo viên MN; toàn tỉnh có tổng số 405 phòng học/402 lớp dành cho trẻ MG 5 tuổi theo hướng kiên cố và bán kiên cố, đảm bảo diện tích, xây dựng đúng quy cách, đạt chuẩn theo quy định; 100 % lớp MG 5 tuổi có đầy đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình GDMN. Ngoài ra, có 25/72 trường công lập, chiếm tỷ lệ 34,72% được trang bị bộ phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ trải nghiệm chương trình bé học vui Kidsmart.

Đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc sở GD&ĐT cho biết: Để công tác PCGDMNTE5T được duy trì và nâng cao trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về PCGD với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng, để từ đó thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.