Chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Nhằm quản lý chặt chẽ việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên, bảo đảm chất lượng và không để xảy ra tiêu cực, vi phạm tại Công văn số 6261/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23-12-2016 của Bộ GD&ĐT. UBND tỉnh vừa ra văn bản chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra của các lực lượng chức năng đối với các đơn vị tổ chức dạy, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, có biện pháp xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm cũng như tổ chức dạy học không bảo đảm chất lượng.

Việc học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ ngoại ngữ, tin học do giáo viên chủ động, bố trí sắp xếp lịch học, thời gian học để không ảnh hưởng đến các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường. Tại thời điểm này, chỉ những giáo viên có nhu cầu thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì mới cần phải bảo đảm có đủ trình độ, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định. Vì vậy, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông không được bắt buộc tất cả các giáo viên khi chuyển từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp phải có trình độ, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngay theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.