Thông báo tuyển dụng "Hợp đồng lao động học nghề" đan móc len thủ công mỹ thuật dành cho người khuyết tật và lao động nông thôn

Công ty Cổ phần Bảo Chung Ninh Thuận và Trung tâm Dạy nghề Dân lập Tấn Tài Liên kết tổ chức chương trình “ Hỗ trợ đào tạo nghề Đan móc len thủ công mỹ thuật dành cho người khuyết tật và Lao động nông thôn” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Nay, Công ty Cổ phần Bảo Chung Ninh Thuận xin trân trọng thông báo:

• Yêu cầu tuyển dụng và “Hợp đồng Lao động học nghề” như sau:

- Đối tượng 1: Nam, Nữ khuyết tật vận động và Người Điếc

- Đối tượng 2: Lao động Phụ nữ nông thôn

(Độ tuổi Lao động học nghề từ 16 đến 40 tuổi)

• Thời gian tuyển dụng: Từ ngày 03/10/2016 đến hết ngày 30/10/2016

• Thời gian tập trung học nghề khóa 1: Từ ngày 03/10/2016 – 25/12/2016

Thông tin về chương trình học nghề Đan Móc thủ công dành cho người khuyết tật

- Số lượng Lao động khuyết tật học nghề: 20 lao động/ khóa học nghề

Thời gian học nghề đối với người khuyết tật: 12 tuần ( 03 tháng)

- Trình độ giảng dạy: học lý thuyết và thực hành cơ bản: 300 giờ (hệ sơ cấp)

- Lịch học nghề thuộc đối tượng 1: từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần; buổi sáng từ 7g30 – 11g 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30

- Lịch học ngôn ngữ ký hiệu nghề dành cho người Điếc: từ 14 giờ 30 – 16 giờ 30 các ngày học nghề trong tuần

• Miễn phí học nghề cho đối tượng 1: Lao động khuyết tật học nghề được hỗ trợ học nghề theo quyết định số 35/2016/QĐ –UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận “về việc quy định mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” (Ngoài ra, người khuyết tật còn được hỗ trợ kinh phí 30.000đ/ngày học thực tế và hỗ trợ tiền xe đi lại theo quy định)

• Kết thúc khóa học nghề, người khuyết tật được cấp “Chứng chỉ nghề” theo quy định

Thông tin về chương trình học nghề Đan Móc thủ công dành cho Lao động Phụ nữ thuộc hộ nghèo :

- Số lượng Lao động Phụ nữ học nghề: 20 lao động/ khóa học nghề

- Thời gian học nghề thuộc đối tượng 2: đủ 30 buổi học ( trong một tháng)

- Trình độ giảng dạy : học thực hành đan móc cơ bản: 100 giờ

- Lịch học nghề thuộc đối tượng 2: Một buổi trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần; (buổi sáng từ 8giờ đến 11giờ30 HOẶC buổi chiều từ 13giờ đến 16giờ30)

• Miễn phí học nghề cho đối tượng 2: Lao động phụ nữ hộ nghèo được miễn phí học nghề theo quyết định của Đề án Bảo Chung “về việc quy định hỗ trợ học nghề đan móc căn bản cho Lao động phụ nữ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Ngoài ra, Lao động học nghề tự túc phương tiện đi lại trong thời gian học nghề)

• Kết thúc khóa học nghề, người Lao động học nghề được cấp “Chứng nhận học nghề” của Công ty Cổ phần Bảo Chung Ninh Thuận

Thông tin về “Hợp đồng lao động học nghề”

- Khi kết thúc khóa học, Công ty Cổ phần Bảo Chung Ninh Thuận tiến hành ký kết “hợp đồng lao động” hoặc “hợp đồng tiêu thụ sản phẩm” đối với từng điều kiện phù hợp với người học nghề

- Mức lương : áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng theo quy định và cho đến 5 triệu đồng trên một tháng; (tùy theo khả năng tay nghề của người lao động và tùy theo Mẫu sản phẩm)

- Có chính sách bảo đảm việc làm và phúc lợi xã hội cho người lao động tham gia Đề án Bảo Chung

Địa chỉ liên hệ:

Liên hệ 1: Trung tâm Dạy nghề Dân Lập Tấn Tài, số 31 Đường Hải Thượng Lãng Ông, KP 6, Phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Điện thoại: 068.3921383

Liên hệ 2: Bà Võ Thị Hồng Ánh, Công ty Cổ phần Bảo Chung Ninh Thuận;

Điện thoại : 0911 659 123