VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THUẬN BẮC

Địa chỉ: QL1A, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 0913.184.250; Email: thuanbacvpcc@gmail.com

Trưởng văn phòng: Dương Thị Dung

Quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng: 302/QĐ-UBND ngày 11-9-2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện công chứng các giao dịch:

1. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho động sản (xe ô tô, xe máy, tàu thuyền …).

4. Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh

5. Công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.

6. Công chứng di chúc.

7. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế.

8. Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế.

9. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (nhường quyền hưởng di sản thừa kế).

10. Công chứng di chúc, nhận lưu giữ di chúc.

11. Công bố di chúc.

12. Công chứng hợp đồng thuê mượn tài sản (như nhà ở, đất có tài sản gắn liền).

13. Công chứng hợp đồng ủy quyền và giấy ủy quyền.

14. Công chứng văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng.

15. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng.

16. Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng.

17. Quy trình công chứng ngoài trụ sở (theo khoản 2 điều 39 Luật công chứng).

Trụ sở chính đặt tại thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Ngoài ra Văn phòng công chứng Thuận Bắc còn mở thêm dịch vụ hướng dẫn công chứng tại địa điểm: số 01 đường Trần Quang Diệu, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm để tạo điều kiện hướng dẫn, tư vấn giúp bà con hiểu thêm sự cần thiết của việc công chứng.