Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Bà Võ Thị Ngọc, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh hỏi: Cha tham gia kháng chiến chống Pháp tại tỉnh Ninh Thuận đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì thì chế độ tiền thưởng như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2007, 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến các hạng được hưởng trợ cấp một lần mỗi năm tham gia kháng chiến là 120.000 đồng, trường hợp hy sinh trước ngày 01/01/1995 thì được hưởng trợ cấp một lần là 1.000.000 đồng.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có tổng thời gian tham gia kháng chiến là 30 năm (không tính theo thời gian quy đổi để xét tặng Huân-Huy chương) được hưởng trợ cấp một lần là: 120.000 đồng x 30 năm = 3.600.000 đồng.

Chế độ trợ cấp một lần đối với người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến do ngành lao động, thương binh và xã hội giải quyết.