Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2015

Để thống nhất thực hiện công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ), Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn các trường và các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2015.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ danh mục ngành tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Theo đó, danh mục các ngành ĐH đúng hoặc gần với môn thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia được quy định như sau: Nếu học sinh đạt giải HSG môn Toán thì có thể đăng ký học Sư phạm Toán học, Toán học, Thống kê, Toán cơ, Toán ứng dụng. Nếu học sinh đạt giải HSG quốc gia môn Vật lý thì được chọn các ngành Sư phạm Vật lý, Kỹ thuật hạt nhân, Thiên văn học, Vật lý kỹ thuật, Vật lý học.

Học sinh đạt giải môn Ngữ văn có thể chọn ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Sáng tác văn học, Khoa học thư viện, Sư phạm Ngữ văn, Việt Nam học, Văn học, Văn hóa học, Báo chí, Ngôn ngữ học, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam... Các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi HSG quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường.

Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi HSG quốc gia, các trường phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học-kỹ thuật quốc gia, căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học- kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần quy định, Giám đốc các trường ĐH, học viện và Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Về bảo lưu chế độ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn HSG quốc gia, đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu để hưởng chế độ tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) sau khi tốt nghiệp THPT theo quy định của các trường tại năm thí sinh đoạt giải.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, căn cứ vào tình hình cụ thể của công tác tuyển sinh, các trường xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng ngành hoặc chung cho tất cả các ngành, đảm bảo tổng chỉ tiêu không thấp hơn số lượng thí sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2014. Trong đó, chỉ tiêu tuyển thẳng vào trường ở các ngành mới do trường công bố không được vượt quá 25% của tổng số thí sinh đã được tuyển thẳng năm 2014; chỉ tiêu tuyển thẳng vào các trường không thực hiện tuyển thẳng năm 2014 không được vượt quá 0,25% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

Nguyên tắc xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Các trường công bố công khai tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường. Căn cứ chỉ tiêu đã xác định và tiêu chí, quy trình đã công bố, các trường tổ chức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.