Hành vi giao thông không an toàn

 
Xe ba gác máy độ chế chở hàng quá kích cỡ (Ảnh chụp trên đường Trần Phú, Tp.PR-TC).
 
 
Xe máy không có gương chiếu hậu, lại chở giỏ cồng kềnh
 
 
Xe máy chở hàng cồng kềnh (Ảnh chụp trên đường 21 Tháng 8, Tp.PR-TC).