Huyện ủy Ninh Sơn: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2014

(NTO) Huyện uỷ Ninh Sơn vừa tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác quý II-2014.

Trong quý I, Huyện uỷ Ninh Sơn lãnh đạo, chỉ đạo đạt một số kết quả trên lĩnh vực phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong quý II, Huyện uỷ Ninh Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ TW4 (khóa XI), trong đó tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2014-2019, và chuẩn bị Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Cựu thanh niên xung phong nhiệm kỳ mới...