Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Chiều 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về CĐS quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành CĐS tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành CĐS; thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác CĐS đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình cả nước đạt 42%. Có 63 tỉnh, thành đã ban hành chính sách giảm, miễn phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 15/63 địa phương đã ban hành chính sách giảm thời gian để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Kinh tế số 6 tháng đầu năm ước đạt tăng trưởng 22,4% và tỷ trọng kinh tế số trong GDP ước đạt 18,3%. Doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin (kinh tế số ICT) ước đạt 1.928.311 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành CĐS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Ninh Thuận.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp để đẩy mạnh CĐS, triển khai Đề án 06. Đến nay, công tác xây dựng chính quyền điện tử, CĐS đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tỉnh đã tập trung phát triển chính quyền điện tử; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào tổ chức quản lý, hoạt động của nền kinh tế địa phương; đẩy nhanh tiến độ CĐS trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện đã xây dựng hạ tầng dùng chung với công nghệ điện toán đám mây sử dụng cho toàn tỉnh; hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) được triển khai, bảo đảm cho các hệ thống thông tin được bảo vệ theo mô hình 4 lớp, đáp ứng các tiêu chí về an toàn thông tin để kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Triển khai nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP), nền tảng kho dữ liệu dùng chung để kết nối, tích hợp, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định…

Hội nghị đã thảo luận, phân tích, đánh giá các tồn tại, hạn chế; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong 6 tháng cuối năm tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của CĐS, xây dựng cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, chia sẻ, kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp tổ chức, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ CĐS, phát huy vai trò lãnh chỉ đạo của người đứng đầu. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo CĐS các bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng yêu cầu phải có sự phân công rõ người, thực hiện dứt việc, không dàn trải, cần huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị cũng như sự tham gia tích cực của toàn dân, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu thụ hưởng kết quả từ CĐS quốc gia.