Liên kết sản xuất giúp nông dân Bác Ái nâng cao thu nhập từ trồng mía

Những năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Đường Biên Hòa - Phan Rang đã thực hiện chặt chẽ việc liên kết với người dân trên địa bàn huyện Bác Ái xây dựng ổn định vùng nguyên liệu mía, ký kết thu mua. Đồng thời, ban hành các chính sách hỗ trợ thiết thực giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.

Xã Phước Chính là địa phương có diện tích trồng mía nhiều nhất trên địa bàn huyện Bác Ái, với trên 60ha. Để nông dân yên tâm trồng mía, ổn định nguồn nguyên liệu cung ứng cho nhà máy, Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang triển khai hàng loạt các chính sách gia tăng năng suất mía, nhất là chú trọng nghiên cứu, chuyển giao các giải pháp kỹ thuật canh tác mới, phù hợp; đưa máy móc thiết bị hiện đại như Drone, máy kéo có Autotrack-GPS phục vụ đồng bộ quá trình canh tác từ khâu trồng, chăm sóc đến khi thu hoạch...

Đây là năm thứ 11 gia đình ông Chamaléa Tuyển ở thôn Núi Rây, xã Phước Chính liên kết sản xuất mía đường với Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang với diện tích 2ha. Cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn xã, từ ngày chuyển sang trồng mía đã giúp kinh tế gia đình ông Tuyển ngày càng phát triển. Ông Tuyển cho biết: Năm 2013, thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình tôi đã chuyển từ cây bắp, đậu sang trồng mía. Nhờ chuyển đổi cây trồng đúng hướng đã giúp kinh tế của gia đình ngày càng ổn định hơn. Việc liên kết với công ty giúp người dân yên tâm về đầu ra và giá cả. Vụ mía 2022-2023 sau khi trừ chi phí gia đình tôi thu lãi trên 65 triệu đồng. Hiện nay gia đình đang tập trung chăm sóc 2ha mía tơ được gần 6 tháng tuổi với kỳ vọng một vụ mùa đạt năng suất.

Nông dân huyện Bác Ái chăm sóc vụ mía 2023-2024.

Cũng như gia đình ông Tuyển, những năm qua nhờ liên kết với Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang đã giúp kinh tế gia đình ông Ka Dá Bổng ở thôn Núi Rây ngày càng phát triển. Ông Bổng, phấn khởi: Gia đình tôi hiện có 1,6ha đất sản xuất mía đang liên kết với công ty, nhờ được hưởng lợi từ nguồn nước của hồ Sông Sắt giúp cây mía phát triển tốt. Những năm qua, với sự hỗ trợ của công ty đã góp phần giảm đáng kể chi phí sản xuất, đặc biệt giai đoạn ngay từ đầu vụ, gia đình đã được công ty hỗ trợ máy để cày ngầm, đào rãnh theo nước, vun gốc và kết hợp sử dụng gel giữ ẩm để tăng khả năng chống hạn cho đất. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện cơ giới hóa vào công đoạn sản xuất đã giúp tiết kiệm đáng kể sức lao động, giảm chi phí đầu tư và chủ động được thời vụ trồng mới, nhờ đó giúp mối liên kết giữa người nông dân và công ty ngày càng vững chắc, tạo niềm tin và sự gắn bó trong quá trình sản xuất.

Hiện nay, vùng nguyên liệu mía của Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang tại huyện Bác Ái tập trung tại các xã: Phước Chính, Phước Tiến, Phước Thắng, Phước Tân, Phước Đại, Phước Thành... với diện tích trên 120ha. Việc phát triển cây mía trên địa bàn huyện được chính quyền các địa phương ủng hộ và người trồng mía đồng thuận nên diện tích ngày càng được mở rộng, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Để phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía, vụ mía 2023-2024, Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang tiếp tục có những chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, thông qua các khoản hỗ trợ ưu đãi về chi phí làm đất, bón vôi, làm cỏ, bón phân, tưới mía với mức 5,8 triệu đồng/ha; phân hữu cơ, mía giống, phân NPK, thuốc, chế phẩm 37,7 triệu đồng/ha; hỗ trợ tưới cho mía tơ 2 triệu đồng/ha, mía gốc 1 triệu đồng/ha, tưới bổ sung ứng phó hạn 1 triệu đồng/ha; hỗ trợ chuyển đổi từ mì qua mía 1 triệu đồng/ha, keo qua mía 5 triệu đồng/ha... Ngoài các khoản hỗ trợ trên, công ty còn áp dụng hình thức bảo hiểm giá mua mía tối thiểu trong 3 vụ liên tiếp 1 triệu đồng/tấn 10 chữ đường trên xe tại ruộng; đồng thời, 100% nông hộ ký kết hợp đồng liên kết sẽ được bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch.

Ông Nguyễn Minh Hiền, Trưởng Trạm Nông vụ số 3 thuộc Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang, cho biết: Với mục tiêu đề ra là tăng lợi nhuận cho nông dân và đáp ứng đủ sản lượng mía ép cho công ty, các chính sách hỗ trợ sẽ liên tục được duy trì và mở rộng cho những vụ mía sau. Để thực hiện điều này, chúng tôi luôn đồng hành, chia sẻ, hướng dẫn bà con áp dụng đúng quy trình canh tác, quản lý tốt đồng ruộng; chú trọng công tác phối hợp chặt chẽ với các địa phương trồng mía, tiếp thu ý kiến của nông dân, xây dựng lịch thu hoạch, vận chuyển công bằng, hợp lý. Đồng thời, tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ thiết thực giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.