Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 25/6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp tục chương trình làm việc phiên thứ hai và bế mạc. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự còn có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 295 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Văn Nỷ

Đại hội đã tổng kết, đánh giá hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua với nhiều kết quả nổi bật. Đó là, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, nâng dần chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống đại dịch COVID-19; đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, vận động xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo; phát huy tốt vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Văn Nỷ

Hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo; tổ chức nhiều hoạt động và diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói của người nghèo” gắn với Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hằng năm tạo sức lan tỏa và hiệu quả. Xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được dư luận đánh giá cao. Kết quả trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động, tiếp nhận ủng hộ trên 126,4 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa trên 1.100 nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo và sửa chữa trên 2.300 nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu.

Các đại biểu phát huy dân chủ biểu quyết tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Văn Nỷ

Ủy ban MTTQ tỉnh cũng thể hiện quyết tâm, sáng tạo, huy động được sức mạnh trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm của cán bộ hưu trí, hội đồng tư vấn, các chuyên gia, trí thức thực hiện rất có hiệu quả công tác phản biện xã hội theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng và tính khả thi của các chủ trương, chính sách khi được ban hành. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, hướng dẫn và rèn luyện đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp có trình độ, năng lực, uy tín, đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, gần dân, lắng nghe và thấu hiểu dân, thật sự là cầu nối tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Về dự và chúc mừng đại hội, thay mặt Đảng đoàn - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đổi mới, sáng tạo với nhiều nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả ấn tượng, là điểm sáng trong triển khai những nhiệm vụ mới, phát sinh của MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới, MTTQ tỉnh Ninh Thuận khóa XI tiếp tục có nhiều đột phá mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa. Tiếp tục bám sát, hiện thực hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được quy định tại Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đảm bảo hiệu quả các nhóm giải pháp đề ra phù hợp với điều kiện, nguồn lực và tình hình thực tiễn tại địa phương; trong đó, đặc biệt tập trung thực hiện 2 nội dung mới là phong trào thi đua cả nước chung tay “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình hành động thứ 6 về xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia mạnh mẽ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa công tác góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước; tham gia tích cực vào phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng  bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa để MTTQ Việt Nam tỉnh hoạt động hiệu quả. Các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thống nhất hành động, thực hiện nghiêm túc, chất lượng Chương trình hành động của tổ chức thành viên nói riêng và Chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của cả nước. Qua đó không ngừng phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được và khẳng định trong những thành tựu phát triển của tỉnh có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân, là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, phấn đấu xây dựng một Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững. Để hoạt động của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ mới đáp ứng kỳ vọng đặt ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hàng năm xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động cụ thể, sát thực tiễn đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân và vì sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Văn Nỷ

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Mặt trận phải làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân và tổ chức hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và tính thực chất của công tác giám sát và phản biện xã hội; phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chú ý tính thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, đáp ứng đúng nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân. Chú trọng việc tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình làm ăn hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương lao động hạng Nhất  tặng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Tăng cường động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng để chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, góp phần củng cố niểm tin của nhân dân vào đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách ngoại giao của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng  bức tranh  thêu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh  cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Văn Nỷ

Tiếp tục đổi mới phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư; sáng tạo, đột phá, hướng đến chất lượng đầu ra các sản phẩm cụ thể. Bên cạnh đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng thực hiện tốt hơn nữa vai trò là một tổ chức thành viên của MTTQ, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp hoạt động có hiệu quả; đề nghị chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường phối hợp, thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất đề ra 6 chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới 2024-2029 với mục tiêu tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam tỉnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển Ninh Thuận giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Đề cao vai trò nhân dân trong công cuộc phát triển của tỉnh; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực tạo động lực mới cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Mở rộng dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng, củng cố hệ thống MTTQ Việt Nam hướng mạnh về cơ sở, hoạt động thông suốt, thực chất, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, người đứng đầu và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội đồng tư vấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp với chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Tại đại hội, các đại biểu cũng hiệp thương cử  Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI gồm 88 vị và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI gồm 8 vị; hiệp y cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X được tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Văn Nỷ

Dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương lao động hạng Nhất tặng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ 

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cũng trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.