Ninh Phước: Thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2024

Ngày 12/6, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức hội nghị Thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2024.

Hội nghị được nghe báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân thông tin về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những vấn đề mới về tình hình Biển Đông; những căn cứ khoa học lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2024.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam. Các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.